Saaren koulu

Luokkien määrä ja oppilasmäärä

13 perusopetusryhmää 1-6 luokat

Pienryhmä 1 - 6D


Toiminta-ajatus

Päämääränä on tasapainoinen, vastuuntuntoinen, itseensä luottava, yhteistyökykyinen, luova, oikeudenmukainen, ympäristöään ja lähimmäistään kunnioittava ihminen. Koulu antaa oppilaalleen mahdollisuuden elämässä tarpeellisten tietojen ja taitojen hankkimiseen sekä kipinän itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Päämäärään pyritään yhteistyössä kodin kanssa, monipuolisia työtapoja käyttäen sekä oppilaan edistymistä jatkuvasti seuraten.