Oppilaskunta

Jäsenet:


Ohjaava opettaja: Joonas Huhta, joonas.huhta@roiedu.fi

Kaverikioski 2017

Comments